Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh dành cho giáo viên THPT năm học 2015 - 2016

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016; căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010), Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên trung học phổ thông (THPT) năm học 2015-2016 như sau:

 

 

I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích Hội thi

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên THPT đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành.

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học cấp THPT được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Nội dung, hình thức thi, đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

1. Nội dung thi

a) Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được nhà trường đánh giá, xếp loại. Yêu cầu và hình thức trình bày như hướng dẫn làm SKKN xét danh hiệu thi đua cuối năm.

b) Một bài kiểm tra năng lực: Bài thi gồm 02 phần:

- Kiểm tra về kiến thức chuyên môn;

- Kiểm tra những hiểu biết về đổi mới phương pháp dạy học, về dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh (trong phạm vi chương trình giáo dục cấp THPT).

c) Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy của khối lớp 10 và 11 tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự thi và SKKN hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (sau đây gọi chung là SKKN): Ban tổ chức sẽ xét hồ sơ đăng ký dự thi và ban giám khảo sẽ chấm SKKN. Nếu hồ sơ hợp lệ và SKKN đạt 6,0 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10) thì giáo viên sẽ được dự thi làm bài kiểm tra năng lực.

 b) Làm bài thi kiểm tra năng lực: Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên; thời gian làm bài là 120 phút, được đánh giá theo thang điểm 10. Những giáo viên đạt 8,0 điểm trở lên ở bài thi này sẽ được dự thi thực hành giảng dạy.

c) Thực hành giảng dạy tại lớp học: Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng. Các tiết giảng theo tiến độ chương trình và thời khóa biểu khối lớp 10 và 11 của đơn vị đặt địa điểm thi. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả trong các tiết giảng.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm đạt 6,0 điểm trở lên.

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

c) Các bài thi thực hành giảng dạy đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. Điểm bình quân 02 bài thi giảng phải đạt từ 17,0 điểm trở lên.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ chọn những giáo viên xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích theo từng môn.

III. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi

1. Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường THPT, THCS&THPT trực thuộc Sở chưa tham gia thi hoặc tham gia thi nhưng chưa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên THPT đợt liền kề trước đây. 

2. Số lượng: Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh. Mỗi môn thi chọn cử tối đa 01 giáo viên tham gia; riêng môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh chọn cử tối đa 02 giáo viên tham gia. Đối với trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Sở có thể xét tăng số lượng giáo viên dự thi nếu nhà trường có đề nghị.

3. Điều kiện: Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có SKKN kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của BGH nhà trường;

- Có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề;

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt.

IV. Thời gian, địa điểm

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên THPT năm học 2015-2016 dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Đồng Hới vào đầu tháng 03 năm 2016. Sở sẽ có công văn thông báo thời gian, địa điểm và kế hoạch cụ thể của Hội thi sau khi có danh sách đăng ký dự thi của các đơn vị.

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Khương Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0919436185. Email: th_so2cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso2cunam.edu.vn