Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời, xây dựng và phát triển

14-03-2019

Quá trình xây dựng và phát triển tổ chức và hoạt động của CĐGD  thấy rằng:

 

- Tổ chức CĐGD Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh mọi mặt và trờ thành tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn, người đại diện cho đoàn viên lao động trong toàn ngành.

- Đối tượng vận động, giáo dục của tổ chức CĐGD là cán bộ giáo viên CNV là đối tượng có vai trò cực kỳ quan trọng trong môi trường XHCN và sự nghiệp  giáo dục nên chăm lo và xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn.

- Đội ngũ trong ngành là đối tượng tạo nên phong trào quần chúng, thể hiện sức sống mãnh liệt và tính quần chúng rộng rãi của tổ chức công đoàn. Quy mô và chất lượng phong trào hoạt động là thước đo đánh giá trình độ, năng lực và hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Cùng việc vận động ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của đội ngũ giáo viên trẻ thì việc quan tâm chăm lo đời sống và lợi ích của CB, GV, NV trong ngành phải luôn là ý thức, trách nhiệm hàng đầu của CĐGD các cấp. Lợi ích là đòi hỏi hàng đầu của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn, đây là yêu cầu nặng nề ở bình diện rộng, nhạy cảm, phức tạp và để đạt được kết qủa không phải là dễ dàng.

- Thực tiễn chứng minh trong hoạt động của CĐGD có mối quan hệ từ nhiều phía trong công việc, để hoạt động có hiệu quả phải xử lý làm sao để đảm bảo tính độc lập của tổ chức công đoàn vừa phối kết hợp được tốt với các ngành, tổ chức, đoàn thể khác. Nhiều ý tưởng, chủ trương sáng tạo đúng nhưng để đi vào cuộc sống thì chỉ riêng công đoàn không thể tổ chức thành công.

- Quá trình hoạt động, CĐGD phải coi trọng giao lưu, trao đổi, học tập, đảm bảo sự lãnh đạo  của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền vai trò quyết định vẫn là ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ CĐGD các cấp.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Khương Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0919436185. Email: th_so2cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thso2cunam.edu.vn